antoniusziekenhuis-zuwe-hofpoort-woerden-e1515159575262

St. Antonius Ziekenhuis; het onmogelijke mogelijk maken

In opdracht van het St. Antonius Ziekenhuis ontwikkelde Adver-Online een recruitmentcampagne voor de werving van gespecialiseerd verpleegkundigen voor de vestigingen in Nieuwegein, Utrecht en Woerden.

Over St. Antonius

Het St. Antonius Ziekenhuis is een modern, topklinisch ziekenhuis met de ambitie de beste medische en verpleegkundige zorg en service te verlenen. Zij bieden een uitgebreid en specialistisch zorgaanbod op de diverse locaties. Daarnaast staan zij voor goed opgeleide en gemotiveerde specialisten en verpleegkundigen.

Doel van de campagne

Op 1 januari 2016 zijn het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht en Nieuwegein en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden gefuseerd. Deze fusie heeft nieuwe mogelijkheden gebracht, waaronder de uitbreiding van gespecialiseerd verpleegkundigen. In theorie gemakkelijker dan in de praktijk. Zo kampen ziekenhuizen landelijk met een chronisch tekort aan deze belangrijke krachten. Dit wervingsvraagstuk kon zodoende een strategische aanpak goed gebruiken.

Doelgroepanalyse

Voor een schaarse doelgroep is het van belang in kaart te brengen wat hen beweegt. Om deze informatie boven water te halen is een doelgroepanalyse uitgevoerd. Belangrijke conclusies van dit onderzoek zijn:

Campagnestrategie

De waardevolle informatie van de doelgroepanalyse is gebruikt voor de invulling van de strategie. De basis is het creëren van zicht- en herkenbaarheid bij een groep niet actief op zoek is naar een nieuwe baan met een boodschap die uitnodigt tot kennismaken. Omdat deze boodschap een gezicht moet geven aan de organisatie is de interne kracht van het ziekenhuis gebruikt. Voorbeelden zijn het direct krijgen van een vast contract, het carrièreportaal Sterk in je Werk, de continue verbetering door middel van een lean-methodiek en de benoeming van topwerkgever in 2015 én 2016. Daarnaast is voor deze groep de sleutel naar succes het geven van de juiste prikkel op het juiste moment. Door rekening te houden met vakantieperioden en wisselende diensten wordt enerzijds de zichtbaarheid en anderzijds het beschikbare budget optimaal benut.

Multi-channel campagne

De kracht van een campagne komt voort uit een combinatie van verschillende kanalen en de samenwerking tussen de effecten hiervan. De werking van een middel op zichzelf staand is veelal niet de oplossing, maar de inzet van een mix brengt succes. Op basis van bovenstaande informatie is gekozen voor de inzet van Instagram, Facebook, Indeed en mobile recruitment. Vanuit deze kanalen wordt de doelgroep hartelijk ontvangen op een persoonlijk vormgegeven landingspagina van het St. Antonius Ziekenhuis. Deze beleving is de trigger om daadwerkelijk over te gaan tot solliciteren.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on email