Arbeidsmarkt Data & Trends 2024

Arbeidsmarkt Data & Trends

19 juli 2024 (update)

Waar gaat het heen in 2024 met belangrijke vraagstukken als woningbouw, klimaatdoelstellingen en de arbeidsmarkt?

 

De politieke situatie in Nederland en internationaal dragen bij aan onzekerheid. Ondanks een verwachte lichte groei van de economie zien we in 2024 de nodige uitdagingen op ons af komen. Het UWV verwacht dat in 2024 de banengroei stabiliseert. Het aantal ontstane vacatures neemt in 2024 naar verwachting af met 3%. Vergrijzing en ontgroening zorgen voor een aanhoudende personeelskrapte. Hoewel de spanning op de arbeidsmarkt afneemt, blijft deze hoog met 110 vacatures op 100 werklozen. Het gemiddelde werkloosheidspercentage blijft naar verwachting laag, momenteel 3.6% en oplopend naar 4%. Met driekwart van de beroepsbevolking aan het werk, biedt de participatie van latent werkzoekenden mogelijkheden om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bovendien is 1 op de 2 werknemers latent op zoek naar werk. In 2023 is 1,1 miljoen Nederlanders gewisseld van baan. Zorg dus dus dat je bij je doelgroep op de radar komt en blijft!

De arbeidsmarkt trends voor 2024

 

Tekort aan mensen blijft ook in 2024

Om de structurele krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, is het belangrijk intern en extern potentieel beter te benutten. Dankzij vergrijzing en ontgroening en politieke terughoudendheid over flexwerk en arbeidsmigratie, wordt duurzame inzetbaarheid van werknemers steeds belangrijker. Personeelsbehoud moet een prioriteit zijn voor werkgevers. Dan zijn goed werkgeverschap en een sterk employer brand essentieel. Ontgroening en vergrijzing hebben meer krapte op de arbeidsmarkt tot gevolg. Werkgevers kunnen hierop inspelen door nog meer tegemoet te komen aan de behoeften van werknemers, zoals flexibiliteit, thuiswerken en ontwikkelmogelijkheden. Ook zal er meer geïnvesteerd moeten worden in het opleiden van eigen personeel. Daarnaast zal de druk om mensenwerk te vervangen door ict en robotisering blijven toenemen.

 

De AI-revolutie zet gestaag door

Naar verwachting zal AI tegen 2025/2026 pas echt in alle processen geïntegreerd zijn. Nu al zien we dat AI wordt ingezet voor het optimaliseren van vacatureteksten en het voeren van eerste gesprekken met een chatbot. Voorlopig blijft de menselijke factor onmisbaar in het recruitmentproces. Zeker in de economisch belangrijke sectoren als logistiek, techniek en de zorg. Het ethisch inzetten van AI in je hr-processen blijft een aandachtspunt. Evenals het upskillen en reskillen van je medewerkers als gevolg van de technologische ontwikkelingen. Dit geldt in toenemende mate voor kenniswerkers. Naar schatting kan gemiddeld veertig procent van onze werktijd nu al slimmer en beter worden gedaan met hulp van taalmodellen als ChatGPT. Vooral bij analytische/dataverwerkende taken, taal en communicatie kan AI een deel van het werk overnemen en assisteren bij de overige taken.

 

Werk-privé balans

Talent stelt hoge eisen aan de integratie van werk in hun leven. Uit onderzoek blijkt dat de balans tussen werk en privé bovenaan staat in de top-10 van verwachtingen. Flexibiliteit is een belangrijke behoefte. In een hybride werkomgeving zou je kantoor de ideale plek moeten zijn voor professionele interactie en het uitwisellen van informatie.

 

Werksfeer

Na een aantrekkelijk salaris, staat een sterke bedrijfscultuur op de tweede plaats als pullfactor op de arbeidsmarkt. Bedrijfscultuur wordt bepaald door overtuigingen, normen, waarden en gedrag van medewerkers in een bedrijf. Cultuur is wat de organisatie kenmerkt en onderscheidt. Het creëren van een gezonde bedrijfscultuur is belangrijk voor het welzijn en de motivatie van je medewerkers. Hiermee kun je je onderscheiden van andere werkgevers en het draagt bij aan een sterk werkgeversmerk.

 

Generatie Y en Z gaan de werkvloer domineren

Werknemers geboren na 1980, krijgen het qua aantal en qua positie voor het zeggen op de werkvloer. Zij zoeken zingeving, gelijkheid en klimaatbewustzijn in hun werk. Tegelijkertijd willen jonge werknemers ook een goed salaris, zodat ze een huis kunnen kopen. Hoe dan ook: 50-plussers zullen zich moeten aanpassen.

 

Recruitment automation

Als we met minder mensen hetzelfde werk moeten doen, dan is de druk om productiever te zijn hoger dan ooit. Innovatie, digitalisering en robotisering kunnen de resultaten van je wervings- en recruitmentprocessen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een gebruiksvriendelijk ATS dat is gekoppeld aan je werken-bij website. Sollicitanten komen dan direct in je ATS terecht en ervaren een optimale candidate journey, terwijl jij tijd overhoudt voor persoonlijke interactie.

Download hier het rapport

Meer weten over de actuele Arbeidsmarkt Data & Trends? 

Lees dan snel het volledige rapport (update juli 2024).