steeds meer werkgevers kampen met moeilijk vervulbare vacatures

Steeds meer werkgevers kampen met moeilijk vervulbare vacatures

15 februari 2019

Nederland is blij met de aantrekkende economie. Maar werkgevers ervaren nu ook de keerzijde. De zorg, de bouw, het onderwijs, de ICT en de techniek: ze kunnen allemaal de krapte op de arbeidsmarkt niet meer ontkennen. Een direct resultaat van de economische groei, maar ook van vergrijzing en ontgroening.

Tekort aan arbeidskrachten

Een tekort aan technische functies als loodgieters, elektriciens en onderhoudsmonteurs zullen niet meer verrassen. Hetzelfde geldt voor de behoefte aan systeemontwikkelaars en programmeurs met kennis van specifieke programmeertalen (bijvoorbeeld .net en java). Maar aan dit lijstje kan nu ook het onderwijs, de zorg, de horeca en de transportsector worden toegevoegd. Zelfs de bouw, een sector die tot voor kort nog een crisis kende, kampt met een tekort aan vakmensen. De groeiende vraag naar metselaars en timmerlieden komt voort uit de aantrekkende woningmarkt.

Steeds meer werkgevers kampen met moeilijk vervulbare vacatures

Einde nog niet in zicht

En het tekort aan lijkt nog jaren aan te houden, althans zo stelt het UWV in haar onderzoek ‘Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht’. Deze stelling wordt onderbouwt met recent gepubliceerde cijfers van het CBS. Eind december 2016 werden in Nederland 169.000 openstaande vacatures genoteerd. Het aantal openstaande vacatures is sinds 2008 niet zo hoog geweest.

 

 

Vacatures staan langer open

Het CBS meldt hierover het volgende: ‘Het aantal vacatures dat in de loop van een kwartaal ontstaat of vervuld wordt, ligt veel hoger dan het gemiddeld aantal openstaande vacatures. Zo ontstonden in het afgelopen kwartaal 238.000 vacatures en werden er 230.000 vervuld. Dit zijn de hoogste aantallen in 8 jaar tijd. Dat het aantal openstaande vacatures sneller toeneemt dan het aantal vervulde vacatures, duidt erop dat vacatures langer openstaan voordat zij vervuld worden.’

 

Bron: UWV & CBS

 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het vervullen van jouw vacatures? Neem dan snel contact op met één van onze arbeidsmarktdeskundigen.