TreesForAll boomplantdag

Update TreesForAll boomplantdag

31 mei 2024

Op de plantdag van TreesForAll in Geesteren hebben we met elkaar ongeveer 800 bomen geplant, waaronder Kardinaalsmuts, Zomereik, Hazelaar, Lijsterbes, Egelantier, Zwarte Els, Linde en Gelderse roos. Deze plantlocatie is onderdeel van het project Landschapselementen in Gelderland.

Landschapselementen

Andere projecten van Landschapselementen waaraan we hebben bijgedragen zijn:

 

  • Versterking van het unieke Friese Landschap
  • Vergroenen van het platteland rondom Utrecht
  • Herstel van landschapselementen in Overijssel

 

Landschapselementen bestaan uit verschillende boom- en struiksoorten. De plantlocatie bepaalt welke bomen er geplant worden. Dit is afhankelijk van de grondsoort, het waterpeil en de ligging in het landschap. TreesForAll kiest altijd voor inheemse en streekeigen bomen en struiken: soorten die thuishoren op die specifieke plek of die al jaren hebben bewezen goed in een gebied te gedijen.

Functie van beplanting

Ook de functie van de bomen en struiken speelt een rol. Is het nodig om vee in de wei te houden? Dan plant TreesForAll stekelige struiken, zoals meidoorn, sleedoorn en hondsroos. Voor het scheiden van percelen worden houtsingels met hazelaar, eik, lijsterbes, berk, sleedoorn, kornoelje en kardinaalsmuts aangeplant.

 

Wij zijn ontzettend trots op onze gezamenlijke groene bijdrage aan de Nederlandse natuur.

AdverOnline Group zet zich in voor een bosrijke wereld: per getekende campagne planten wij een boom.